Södermanland: Fullersta, Huddinge


ᛅᚢᚴᚢᛋᛏ

Farväl du kära fosterland 1872 aukust

Farväl du kära fosterland 1872 August


Ristningen finns på en berghäll mellan dammen och kvarnfallet vid Fullersta vattenkvarn i Huddinge. Enligt Wikipedia är den gjord av kvarndrängen Johan August Andersson, som år 1872 emigrerade från Fullersta till Nordamerika.

N 59,25496
E 17,94583

Ristare: Johan August Andersson

Foto © Christer Hamp 2018-09-11