Södermanland: Handenterminalen 1


: tyd : dessa : runor : som : i : sten : ristats : med : järn : aw : siggy : runum : inum : reginkullum : nogö arkcaw : girdla : mölg glöm : aldrig : wackra : ögön : ----rn

denna : sten : restes : aw : haninge : bostäder : till : m

inne : aw : den : tid : då : wi walde : wäg : ännu : tränger : wåra : själars

ljus : genom : märar : ow : syskons : hat : tre : stenar : i : war : sitt : tecken


Inskriften börjar på den plana grå sidan och fortsätter i vänstervarv runt stenen. Min numrering av stenarna går efter numret på den port de stod utanför på Handenterninalen. Stenarna har senare flyttats bort, jag vet inte vart.
Stenarna är ristade med den äldre runraden, men ristaren har hittat på fyra alldeles egna runor, för k, å, ä och ö, och använt den gamla k-runan ᚲ för att beteckna c.

Ristare: Siggy

Foto © Christer Hamp 2012-03-03