Södermanland: Handenterminalen 3


tyd : runorna : som : ristats : i : sten : aw : siggy : med : järn : unnr : : nogö arkcaw : girdla mölg : glöm aldrig : wackra : ögon

: denna : sten : restes : aw : haninge : bostäder : till : minne : aw : den : tid : då : wi : walde wäg :

: jord : dina : tårfyllda : ögon : är : wackra : trots : en : tid : aw : mörka : re

gn : för : wi : har : tusen : lyckliga : år : i : wåra händer : tre : stenar : restes : i : war sitt tecken


Inskriften börjar på den plana grå sidan och fortsätter i vänstervarv runt stenen.

Ristare: Siggy

Foto © Christer Hamp 2012-03-03