Södermanland: Kantatvägen 12, Nacka


luigi inganni lade mosaiken med sina söner anders iohan som minne till domeniko

Luigi Inganni lade mosaiken med sina söner Anders, Johan som minne till Domenico


Mosaik i natursten och marmor i golvet i entén, gjord av Luigi Inganni

Ristare: Luigi Inganni

Foto © Christer Hamp 2008-01-13