Södermanland: Pershagen, Södertälje


Foto © Christer Hamp 2016-05-08