Sö RAÄ Stockholm 156

Södermanland: Fåfängan, Stockholm


ontirs immo kosto storm minni of uistilsin i fofinkon 19 – 05 – 06 lifui niktirhitin

Anders, Emma, Gösta Storm. Minne av vistelsen i Fåfängan 1905–06. Leve nykterheten!


Runristningen, 1,5 x 0,8 m (Ö-V), finns på en stenhäll på norra sidan om vägen upp till Fåfängan på Södermalm, 110 m öster om häcken kring caféet. Ristningen är idag inte ifylld och mycket svårläst, dess västra del är tydligast.
Inskriften undersöktes grundligt av Elisabeth Svärdström 1973, och det är hennes läsning som återges här. Anders och Emma var ristaren Gösta Storms föräldrar.
Magnus Kälström på Riksantikvarieämbetet har grävt vidare och funnti att Gösta Storm hade gjort ristningen "i tonåren då några godtemplarloger hade använt den östra delen av Fåfängan till festplats. Hans far var en av de ansvariga för festligheterna och för att bevara minnet av denna lyckliga tid hade Gösta fått idén att göra ristningen. Förebilden hämtade han från en illustration i Folkskolans läsebok."

N 59.31481
E 18.10375

Ristare: Gösta Storm

Foto © Christer Hamp 2018-05-06

Tillbaka till listan