Södermanland: Skogskyrkogården, Stockholm


erik : och : maria : lat : resa : stenen : efter : tir : sin : son

Erik och Maria lät resa stenen efter Tir sin son


Grevstenen står i kvarter 14E. Den ristades av Kalle 2018

N 59.27279
E 18.10171

Ristare: Kalle

Foto © Christer Hamp 2023-06-29