Södermanland: Stadsberga


lotta · o · joachim · o · þerese · o · richard : alla · carlsund : lät · resa · sten · o · bygga · hus · på · egen · mark · kallerista

Lotta och Joachim och Therese och Richard, alla Carlsund, lät resa sten och bygga hus på egen mark. Kalle rista.


Runstenen står rest på en villatomt i Stadsberga två km norr om Årsta havsbad. Den står lätt tillgänglig nära infarten, och har till och med en egen skylt. Kalle har här uppfunnit egna runor för j och å.

N 59.1066
E 18.1702

Ristare: Kalle Runristare, 2002

Foto © Christer Hamp 2012-07-22