Uppland: Åkeshovs slott, Stockholm


denna sten restes af stadens fastn till minne af alla de som otött fötts sfikits alskats och liof stockholm till fad
ock till de som tillsammans med stadens vasen skapar en vacker ock levante sii
---ffv ristade ie sten fran utal


Ristningen är gjord i ett jordfast stenblock 60 m nordväst om Åkeshovs slott

N 59.341182
E 17.923940

Foto © Christer Hamp 2018-05-01

Tillbaka till listan