Uppland: Botaniska trädgården, Uppsala


ᚢᛁᛚᚨ ᛁ ᚠᚱᛁᛞ ᛏᛁᚷᛖᚱ

uila i frid tiger

Vila i frid, tiger


Trots utseendet är det här inte fråga om någon sten, utan ett konstverk av målad kartong eller liknande material, och alltså inte särskilt motståndskrfatig mot tidens tand. Verket bestod av flera skulpturer i formation, varav en med runor på. Intill verket stod en liten skylt med texten "Kent Wahlbeck R.I.P. Panthera tigris".

Ristare: Kent Wahlbeck

Foto © Christer Hamp 2010-07-03