Uppland: Broby bro, Täby


ianne [?] kennet nye auk patrik byggþe þenna bru


Stenen står på södra sidan om Frestavägen vid Broby bro. Idag är det en modern landsvägsbro, gjord av betong, liksom denna runsten, men redan för tusen år sedan restes en sten till minne av ett brobygge över Broby å, som väl då var större än idag. Den äldre stenen (U 135) står ett par hundra meter bort och på andra sidan vägen.

Foto © Christer Hamp 2004-07-04

Tillbaka till listan