Uppland: Linnés Hammarby


ᚱᛁᚦᚦᛆᛦ ᛫ ᚴᛆᚱᛚ ᛫ ᛚᛁᛚᛚᛂ ᛫ ᚴᛁᚮᚵᛐᛂ ᛫ ᚼᛆᛘᛆᚱᛒᚤ᛫ᛋᛂᚠᛁᛆ ᛫ 1758

riþþaR · karl · lille · kiogte · hamarby·sefia · 1758

Riddar Karl Linné köpte Hammarby-Säfja 1758


Ristningen är gjord på ett stort flyttblock i parken vid Linnés Hammarby, 8 km sydost om centrala Uppsala.

N 59,81815
E 17,77570

Foto © Christer Hamp 2017-08-26