Uppland: Historiska museet 1


... risti riktit runa sam ...kirk ...

... ristade runorna rätt ...


Sommaren 2021 låg stenen på museets innergård. Från mina bilder lyckades jag inte läsa texten.

Foto © Christer Hamp 2021-06-24