U RAÄ Järfälla 158:2

Uppland: Stäket


hhgg aig mig har itt minne albin tenglt

högg jag mig här ett minne. Albin Tenglet


Ristningen finns 300m norr om nordöstra hörnet av gokartbanan på norra sidan om väg 267, två km öster om Stäket. Alldeles intill den finns U RAÄ Järfälla 158:1 (med textens början) och 3. Ristningen ska vara utförd omkring 1940 av författaren Albin Tenglet (1883 - 1958), som bodde i en stuga inte långt därifrån.

Ristare: Albin Tenglet

Foto © Christer Hamp 2007-03-14

Tillbaka till listan