U RAÄ Järfälla 36

Uppland: Sandvik, Järfälla


nukust × friRs × snaþuik ×

August Fries, Sandvik


Runstenen står 50 meter sydost om Sandviks brygga vid Mälarens strand. Den ristades av kaptenlöjtnant August Fries, som ägde Sandviks gård 1865 - 1872.

Ristare: August Fries

Foto © Christer Hamp 2018-05-10