Uppland: Rosersberg, Sigtuna


til • gymynsamt • bytraktanþy • af • naturyn ok þyss kuþomlika ubbhofsm[an]s skiynkyr • ubbrysty • karl • sormlanþs • hyrtug • okh • þy • norþiska • frimurar • broþyrs • mystary • grotta • þynna • til noisamt • samkuim • myþ hustru sin • þyn • fakra • lotta af h[o]lstyin • gynom mirnyr • aksyl þys • hofman hofþink for hunþra • knyktar • af • þys • kriksflokk • ar • fanu

Till gemensamt betraktande av naturen och dess gudomliga upphovsmans skänker, uppreste Karl, Sörmlands hertig och de nordiska frimurarbrödernas mästare, denna grotta till nöjsamt samkväm med sin hustru den fagra Lotta av Holstein, genom Axel Mörner dess hovman, hövding för hundra knektar av dess krigsflock år 1802


Inskriften finns i parken en kilometer väster om Rosersbergs slott, vid stranden. Den är ristad på ett stort stenblock och är vänd mot vattnet. Hertig Karl (1748-1818) blev senare kung under namnet Karl XIII.
Översättningen ovan är ur boken Svenska grottor, del 1. Man kan undra efter vilket system årtalet är kodat.

N 59.57377
E 17.82685

Foto © Christer Hamp 2020-05-26