Uppland: Securitas, Lindhagensplan


arlighet · uaksamhet · hialpsamhet

Ärlighet, vaksamhet, hjälpsamhet


Stenen står i entrén till Securitas kontor vid Lindhagensplan i Stockholm

N 59,33233
E 18,01942

Ristare: Kalle Runristare, 1994

Foto © Christer Hamp 2004-03-31

Tillbaka till listan