Uppland: Smala Gränd, Stockholm


ᛟᛋᛏᛇᚾ

ostïn

-


Klotter med fet krita på norra sidan av elskåp vid norra änden av Smala Gränd på Norrmalm i Stockholm.

N 59,337958
E 18,068498

Foto © Christer Hamp 2014-05-22