Uppland: Kapellvägen, Sollentuna


… SOLLENTUNA KOMMUN …
kaisalena stenhukaRe haR ristat

... Sollentuna kommun ... Kajsalena stenhuggare har ristat


Den liggande stenen finns vid korsningen Kapellvägen – Kung Agnes väg i Sollentuna centrum.

N 59.42683
E 17.95550

Ristare: Kajsalena

Foto © Christer Hamp 2018-05-12