Uppland: Strandvägen, Sigtuna


-

-


Runstenen står vid stranden söder om Strandvägen mellan Torggränd och Laurentii gränd. Den är omålad och jag kunde inte läsa inskriften.

N59.61555
E17.72301

Foto © Christer Hamp 2020-01-25