Uppland: Gamla kyrkogården, Uppsala


: i : mun : koþan : um : kitit : uerþa : eþ : stin : lifiR : auk : stafiR : runa

God man månde alltid minnas medan sten står och runstafvar


Gravsten över Fredrik Tamm (1847-1905). Kvarter: 32 Gravplats: 1406.
Tolkningen ovan är den svenska text som är huggen i stenen

N59,85572
E17,62384

Foto © Christer Hamp 2019-08-27