Uppland: Torggränd, Sigtuna


sihturkarþaR : lit : stain : raist : aþ : husum : au : umhukit : ilþsak : auk : niui : hiak

Sigtuna ... lät rista stenen åt ... och ... högg


Runstenen ligger på östra sidan om Torggränd nära Strandvägen. Den höggs under ett vikingaläger i Sigtuna 2009.

N 59.61607
E 17.723007

Foto © Christer Hamp 2020-01-25