Uppland: Ultuna, Uppsala


iyns stuþ triki i stafn skibi likr hiar karl risli uk rsþi stin mas fly uk fial

Jyns stod manligt i skeppets för, ligger här, Karl reste och ristade stenen, Mats flydde och föll


Ny runsten med lustig skylt från ”Riskantikvarieämbetet” i södra Uppsala i en glänta 20 m Ö Ultuna källväg och 70 m V Fyrisån. Tolkningen ovan är enligt skylten.

N 59,81003
E 17,66781

Ristare: Karl

Foto © Christer Hamp 2017-08-09