U UM43462

Uppland: Mälby, Vittinge socken


˟ þen + XXII + þecem ‡ blef + eRic + ians + son + i + killbeRka + stucken + meþ + en + knif + i + bröstet + bå + uänstra + siþan + af + ian + ols + son + i + håkansbo ⁎

Den 22 december blev Erik Jansson i Killberga stucken med en kniv i bröstet på vänstra sidan av Jan Olsson i Håkansbo.


Dagboksanteckningarna är förda av bonden och nämndemannen Pehr Jansson i Vittinge socken några mil väster om Uppsala. Pehr Jansson var född i Mälby i Vittinge 1781, flyttade 1821 till Nässelsta i samma socken och dog 1831.
Han förde dagbok från 1795 och skrev några av raderna med runor. Denna dramatiska händelse inträffade år 1800.
Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Ristare: Per Jansson

Foto © Christer Hamp 2022-01-15