Uppland: Universitetsparken, Uppsala


... nil--r • risti

... reste


Den halvfärdiga runstenen ligger i Universitetsparken i Uppsala, nära Museum Gustavianum.

Foto © Christer Hamp 2010-07-03