Uppland: Vallentuna station, Vallentuna


raisanti × raisty × rasani × stain × snauþa × s... iri × snutti × knar × fulkfaiti × fisi × nu × fanlikt × fil fallintuna × fanlal × -- × ...

Resande reste rasande stenen, snöda skrymtare snodde knarr. Folkvalde vise nu vanligt vett! Vallentuna väntar på bussen. Gud hjälpe SL. Ante högg.


Runstenen av betong står vid södra utgången från järnvägsstationen i Vallentuna. Den restes natten 11 till 12 september 1975 i protest mot indragningen av buss 601. Initiativtagare till stenen var Bo G Eriksson och Anthony Eyre. Roberto Dünkelberg översatte texten till runor.
Tolkningen av texten ovan är från Vallentuna bildarkiv.

N 59.532841
E 18.078927

Foto © Christer Hamp 2019-03-28

Tillbaka till listan