Uppland: Vasavarvet, Stockholm


vinkingaliv : lat : resa : denna : sten : för : att : visa : att
kulturellt : utbyte × manniskors : vilja : att : knyta : nya : kontakter : och : finna
: nya : boplatser : alltid : varit : en : del : av :
mänsklig : utveckling


Runstenen är beställd av upplevelsecentret Vikingaliv, huggen av Kalle och invigd 2 september 2017.

N 59.326659
E 18.094755

Ristare: Kalle

Foto © Christer Hamp 2017-11-11