Uppland: Gamla kyrkogården, Uppsala


-

Här ligger under stenarna och lundens rötter, till mull vorden, han som mänskor lärde forntids sed, hävd och skaldekonst.


Gravsten över Olof Verelius (1618-1682) i äldre delen av kyrkogården. ”Minnesstenen restes inte direkt, utan först 1698 av hans tillgivne lärjunge Olof Rudbeck d. ä. som är en av Sveriges mest framstående vetenskapsmän (upptäckte lymfkärlen), som även han hade ett passionerat intresse för forntiden.” (Åsa M Larsson) Kvarter: 12 Gravplats: 0615.
Vid mitt besök gick runorna itne att läsa. Tolkningen ovan är enligt skylten vid stenen.

N59.856123
E17.625926

Foto © Christer Hamp 2019-08-27