Uppland: Vikingasommar 2006, Historiska museet


Sten 1 Sten 2 Sten 3 Sten 4 Sten 5 Sten 6 Sten 7 Sten 8

Foto © Christer Hamp 2006-10-15

Sommaren 2006 organiserade Historiska museet i Stockholm aktviteter för barn och ungdom omkring vikingatiden, med bl.a. runhuggning i sten. Jag fotograferade resultatet på museets gård. Numreringen är min egen, och börjar från vänster med de stenar som stod lutade mot museets vägg.

Tillbaka till listan