U 808

Uppland: Enberga, Hamra, Fröslunda socken


· kisl · auk · nkimuntr · koþiR ' trekaR ' kerua · litu · merki · at · halftan '· faþur ' sin ' auk ' at ' aytisi · moþur ' sina · kuþ ' hielbi · sal · henaR ' uel nu '

Gisl och Ingemund, goda unga män, [lät] göra minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälpe hennes själ väl nu


Bilden av kopian av runstenen är tagen på en utställning på Upplandsmuseet i Uppsala.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2021-06-10