Västergötland: Stora Dala 3


ᛋᚴᚢᛚᚦᛁᚴ ᛅᚱ ᛅᛚᛏᛁᚦ ᚱᛅᚦᚦᛂᚱ

skulþik ar altid raþþeR

Skyldig är alltid rädder


Vid vägkorsningen intill Stora Dala byggde Per Tham på 1700-talet en domarring med tre stenar som han försåg med samma ordspråk som på grindstoplarna till Dagsnäs gård, som han också ägde.

N 58,255363
E 13,78673

Foto © Christer Hamp 2009-07-19