Västergötland: Herrljunga


gud berge wora sjelar : forntid TILL NUTID 2007
SE LJUSET TILL LIVET

Gud bärge våra själar. Forntid till nutid 2007. Se ljuset till livet


Runstenen placerades framför kommunhuset den 17 sept 2007. Inskriften börjar med runor och avslutas med latinska bokstäver. Runristare är Nils L Lundmark, Fölene

Foto © Christer Hamp 2017-07-17