Västergötland: Skara?


þitta • har • iag • gort •

Detta har jag gjort


Den lilla stenringen finns på Västergötlands museum i Skara. Elisabeth Svärdström beskriver den kort i Västergötlands runinskrifter (s. 391) och anger där att den är "från nyare tid". Närmare fynduppgifter saknas.

Foto © Christer Hamp 2010-07-25