Västergötland: Slottsskogen, Göteborg


ᚢᛁ ᚢᛚᛅᚱᛅ ᛘᛅᚾᚱ

ui ulara manR

-


Stenen står vid idrottsklubben Vikingens lokaler, på södra sidan om Margretebergsgatan 300 m sydväst om spårvägsstationen Botaniska trädgården.

N 57.57957
E 11.94164

Foto © Christer Hamp 2020-02-11