Västergötland: Sparlösa


f . o . g. ¶ þ . f

 


Götiska förbundet är ett ordenssällskap, stiftat 1815. Förbundets syfte är att arbeta för fäderneslandet, vårda kulturarvet, miljön och naturen, samt att värna om medmänslighet, laglydnad och det frivilliga försvaret. Minnesmärket står sedan 23 april 1988 utanför Sparlösa kyrka, intill Sparlösastenens byggnad.

Andra, likadana minnesmärken finns:

1871-05-29  Stadskyrkogården, Alingsås
1872-05-20  Västra Tunhems kyrkogård
1877-08-26  Kung Oscars bro, Trollhättan
1894-06-03  Slottsvallen, Gräfsnäs
1902-06-01  Bohus slottsruin, Kungälv
1908-07-05  Nya Älvsborgs borggård
1910-06-24  Blomsholms egendom, Strömstad
1922-05-28  Ragnhildsholmen, Kungälv Ytterby
1944-11-06  Kungsö
1951-09-23  Gullmarsberg
1953-05-10  Planteringsförbundets park, Falköping
1976-01-25  Skansen Westgötha Leijon, Göteborg
1984-04-14  Museiparken, Skara
1985-04-20  Stora Torp, von Döbelns födelsehem, Segerstad
1985-04-20  Götala, Skara
1985-05-20  Ekornavallen, Broddetorp
1985-05-30  Götiska Batteriet, Göteborg
1985-06-25  Ättestupan, Halleberg
1985-08-21  Carlstens fästning, Marstrand
1988-04-23  Sparlösastenen, Sparlösa
1988-09-17  S:t Sigfrids källa, Husaby
1989-09-23  St. Levene kungsgård, Levene
1990-11-04  Kyrkoparken, Varnhem
1994-05-27  Neukloster
1995-05-10  Lützen

Foto © Christer Hamp 2004-06-20

Tillbaka till listan