Värmland: Köla prostgårdsskog


tirfing

-


Vid vägen Köla kyrka - Rudsgården, 2 km SSV om Köla kyrka, vid vägens högsta punkt, finns två resta stenar, en på var sida om vägen. Vid foten av den norra stenen ligger en sten med ristningen uppåt. Vid mitt besök där kunde jag inte läsa inskriften, och ville inte börja krafsa på stenen.

N 59.79262
E 12.22984

Foto © Christer Hamp 2012-06-23