Vr RAÄ Stora Kil 52

Värmland: Apertin, Stora Kils socken


þmæti.fognadafend
uR.i.adsati.foRnum.
fRaknastR.monnum
auk.hin.besti.sa+ldaRs
taduR.risi.stain.ei ...
fernou. d. 23 {junii} 1779

... möte glädjande återseende ... den bästa och lyckligaste plats. Ristade sten Erik Fernow den 23 juni 1779.


Den runristade bordsskivan av kalksten står på den s.k. vigselplatsen i parken vid herrgården Apertin, ett hundratal meter nordväst om huvudbyggnaden. Tolkningen är efter Värmlands runinskrifter. Apertin ligger ett par kilometer nordost om Kil, och är numera hotell och konferensgård.

Ristare: Erik Fernow

Foto © Christer Hamp 2007-06-25

Tillbaka till listan