Värmland: Sunne kyrkogård


ulrika · lit · rista · harmarunaR · iftir · iohan · buanta · sin · eR · uar · prouasta · uk · kirkiuherre · a · fryksþalir · magnus · auk · mats · auk · aksel · raisti · stin · at · faþur · sin · friþrekuR · broþur · hans · ritti ·

Ulrika lät rista sorgerunor efter Johan, sin make, som var prost och kyrkoherde i Fryksdalen. Magnus och Mats och Axel reste stenen åt sin fader. Fridrik, hans broder, ristade.


Gravstenen med runinskrift står på Sunne kyrkogård, 70 m ÖNÖ om kyrkans kor . Prosten Johan Fryxell dog den 26 februari 1786. Hans bror, den kände genealogen och samlaren Fridrik Fryxell (1724 - 1805), ristade minnesrunorna några månader senare.

N 59.83809
E 13.15582

Ristare: Fridrik Fryxell

Foto © Christer Hamp 2012-06-23