Värmland: Tveta kyrkogård


ᛆᚿᚦᛂᚱᛋ · ᛔᚱᚯᛋᛏ · ᛁ · ᚵᛁᛚᛆ · 1826 · ᛚᛂᛏ · ᚱᛆᛁᛋᛆ · ᚦᛆᛁᛋᛆ · ᛂᚠᛏᛁᚱ · ᚵᚮᚦᛆᚿ · 1849 · ᛭ ᛁᛁ · ᛋᚴᛆᛁ · ᛆᛐ · ᛘᛁᛁᚢᛘ · ᛘᛆᛁᛆ · ᛘᛁᚦᛆᚿ · ᛘᛁᚿ · ᛚᛁᚠᛆ ·

anþers · prost · i · gila · 1826 · let · raisa · stein · þaisa · eftir · faþur · sin · goþan · 1849 · + ii · skai · at · miium · maia · miþan · min · lifa ·

Anders, prost i Kila 1826, lät resa sten denna efter fader sin gode 1849. Det skall vara till minne av männen så länge människor leva.


Gravstenen står på Tveta kyrkogård 20 m söder om kyrkan. Inskriften är ristad av den framstående kännaren av Värmlands fornminnen, prosten Anders Lignell (1787-1863). Inskriften är klar och tydlig, men han verkar ha glömt några av tvärstrecken på runorna.

N 59,118402
E 12,824728

Ristare: Anders Lignell

Foto © Christer Hamp 2012-06-22