Värmland: Värmskogs kyrkogård


ᛂᚱᛁᚴ ᚿᚮᚱᛂᛒ

erik noreb

Erik Noreen


Den ristade stenen sitter i kyrkogårdsmuren vid Värmskogs kyrka, söder om västra ingången. Erik Noreen var överinspektör i tullverket och gjorde flera runristningar i Värmland.

N 59,454868
E 12,917004

Ristare: Erik Noreen

Foto © Christer Hamp 2012-06-23