Västmanland: Västerås stadsbibliotek


kut + ialbi - mik

Gud hjälpe mig


Biblioteksbyggnaden i tegel ritades av Sven Ahlbom och togs i bruk i början av 1956. Muralmålningen på ljushallens norra vägg gjordes av Birger Halling, och är daterad 13 oktober 1955. Förutom runor visar den en mängd andra skriftsystem.

N 59,612865
E 16,543318

Ristare: Birger Halling

Foto © Christer Hamp 2006-08-30

Tillbaka till listan