Västmanland: Tortuna kyrka


J H Åstranþ orka : 1735 : klokkare 1736 : foþþ

J. H. Åstrand, organist 1735, klockare 1736, född ...


Stenen ligger på marken lutad mot sakristians östra vägg, under den inmurade Vs 16. Inskriften är gjord i en blandning av runor och latinska bokstäver. Den beskrivs kortfattat i Västmanlands runinskrifter under nummer 16. Där finns också en bild där texten kan läsas.

Ristare: J. H. Åstrand

Foto © Christer Hamp 2009-08-02

Tillbaka till listan