Senast publicerade eller ändrade sidor


Vill du veta när nya runinskrifter publiceras här? Använd en bevakningstjänst som t.ex. WatchThatPage och registrera denna sida där.


2023 maj 9

Sö 284 Botkyrka kyrka

2023 mars 31

UA FV 1914;47 Berezanj
U ANF 1937;163 Björkö, Adelsö

2023 mars 27

U Rinkeby

2023 mars 13

DR BR Vindelev-brakteat

2023 mars 2

DK Sk 71 Bösarp-fragmenter
DK SkL 3 Lund-sten 1

2023 mars 1

DK Fyn 8 Helnæs-sten
DK Sk 15 Vä-beslag
DK Sk 134 Lockarp-amulett

2023 februari 27

DK Bh 58 Østermarie-sølvamulet
DK Bh 62 Kastelsbakke-blyamulet
DK Bh 63 Skørrebrovej-bronzeamulet

2023 februari 24

DK Mjy 30 Viborg-spænde
DK Njy 60 Ålborg-fibula
DK Syd 6 Duesminde-remendebeslag

2023 februari 22

DK Syd 18 Lolland: Købelev-torshammer
DR Br 55 Sjælland: Lellinge

2023 januari 14

G Mannegårda, Lye
G Lingsarve, Näs
Dirham

2023 januari 10

G 114 Ardre kyrka
U ANF 1937;172 Björkö, Adelsö

2023 januari 4

U AST1;150 Ulvsunda, Bromma
U FV 1912;8 kv. Koppardosan, Sigtuna


Nyheter 2022