Bo Hoga

Bohuslän: Hoga


HauR/iauR i * am * tain won/þon iar o mul=a *

Hor / Jor i Ar gjorde stenen här på mulen


Runstenen från 800-talet står i en beteshage och är lätt att nå från den parkering som finns för besökande till det fornminnesområde som stenen tillsammans med domarringar och järnåldersgravar utgör. Den är den enda kända runstenen på Orust, och är känd sedan 1643.

N 58,159175
E 11,69902

Foto © Christer Hamp 2008-04-18

Tillbaka till listan