Bo Kalleby

Bohuslän: Kalleby, Tanums socken


þrawijan * haitinaz was

-


Runstenen är från perioden 160 - 400 och är ristad med urnordiska runor. Den står sedan 1886 vid vägkanten mitt emot Tanums kyrka. Tidigare låg den som spång över en bäck vid Kalleby. Tolkningen av texten är mycket osäker.

N 58,716508
E 11,332824

Foto © Christer Hamp 2016-08-15

Tillbaka till listan