Bo NIYR 3

Bohuslän: Norums kyrka


svæn : kærðe (m)

Sven gjorde m[ig]


Den fyrkantiga dopfunten finns nu på Historiska museet i Stockholm. Den återfanns sönderslagen på kyrkogården vid en renovering 1847. Inskriften är från 1100-talet och avslutas med 5 likadana bindrunor, varav de 2 sista spegelvända, ger 2. runan i 3. ätten = b + förskjutning ger m. Samma typ av lönnrunor förekommer på den lilla stenen från ön Kingittorsuaq på Grönland (länk nedan).

Under runinskriften syns en framställning som återger en episod ur Völsungasagan, Gunnar i ormgropen. Motivet, som alltså kommer från en förkristen saga, förekommer bland annat också på norska stavkyrkoportaler. Den kan ses som en parallell till bibliska hjältars och helgons kamp mot ondskan.

Ristare: Sven

Foto © Christer Hamp 2014-12-26

Tillbaka till listan