Gr 1

Grönland: Kingittorsuaq


÷ el=likr * sikuaþs : so=n:r * ok * baan=ne : torta=r son : ¶ ÷ ok enriþi * os son : laukardak*in : fyrir * gakndag ¶ hloþu * ua=rda te * ok rydu : ??????

Erling Sigvatsson och Bjarne Thordarson och Einride Oddsson lördagen före gångdag byggde rösena och [?] 1333


Den decimeterstora stenen hittades 1824 på den lilla ön Kingittorsuaq på nästan 73° nordlig bredd, långt norr om bebyggda trakter. Texten är svårtolkad, men man kan i alla fall säga att männen hade övervintrat på ön, eftersom gångdagen är 25 april.
Bilden visar originalet i Nationalmuseet, København.

Inskriften avslutas med lönnrunor av en typ som också förekommer på dopfunten från Norums kyrka i Bohuslän (länk nedan).

Foto © Christer Hamp 2011-05-15

Tillbaka till listan