England: Hartlepool 1


A O ᚻᛁᛚᛞᛁᚦᚱᚣᚦ

A O hildiþryþ

A O Hildithryth


Gravstenen finns i St Hilda's Church i Hartlepool, bakom glas och ram på södra sidoskeppets östra vägg. Hildithryth var St Hildas verkliga namn, kanske är detta helgonets egen gravsten. Hon lär ha levt år 614 - 680 och ha blivit abedissa i ett kloster i Hartlepool. A och O står för första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, Α och Ω, och betecknar i den kristna symboliken Gud eller Kristus.
Stenen är en s.k. pillow stone, som låg under den begravnas huvud, och upphittades 1833 tillsammans med andra liknande stenar vid grävning för ett husbygge drygt 100 m sydost om St Hilda's Church.

N 54.695300
W 1.181410

Foto © Christer Hamp 2010-06-16