England: Hartlepool 2


ᚻᛁᛚᛞ ᛞᛁᚷᚣᚦ

hilddigyþ

Hildigyth


Gravsten, nu i Great North Museum Hancock i Newcastle.
Stenen är en s.k. pillow stone, som låg under den begravnas huvud, och upphittades 1833 tillsammans med andra liknande stenar vid grävning för ett husbygge drygt 100 m sydost om St Hilda's Church i Hartlepool. Hildigyth är den avlidnas namn, och hon var troligen nunna i klostret i Hartlepool på 600-talet.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2010-06-15

Tillbaka till listan