England: Lindisfarne 1


ᚩᛋᚷᚣᚦ

osgyþ

Osgyth


Gravstenen från omkring år 700 finns i Lindisfarne Priory Museum. Osgyth är ett kvinnonamn. Namnet är skrivet två gånger, med runor och med latinska bokstäver.

Foto © Christer Hamp 2010-06-15